środa, 15 czerwca 2011

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Biblioteka organizuje konkurs fotograficzny ph. „ZANURZENI W PRZYRODZIE”. Jest to VIII edycja konkursu adresowanego do młodzieży gimnazjalnej, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, obejmującego zasięgiem powiat konecki. Organizatorzy zapraszają do udziału również młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego.

Zasady konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie 10 fotografii prezentujących wyniki obserwacji przyrody lub zabytków wkomponowanych w środowisko przyrodnicze.

3. Uczestnicy mogą składać wywołane fotografie, jak równie w formie zapisu cyfrowego na płycie CD.


4. Zgłoszone prace konkursowe należy opisać imieniem i nazwiskiem, podać dokładny adres zamieszkania oraz nazwę szkoły.


5. Prace należy dostarczyć lub przesłać do organizatora w terminie do 15 września 2011 r. na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. Partyzantów 1

26 - 200 Końskie

z dopiskiem na kopercie „ZANURZENI W PRZYRODZIE”.


piątek, 10 czerwca 2011

VI Gminny Festiwal Dziecięcych Teatrzyków Bibliotecznych

W dniach 8-9 czerwca 2011 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie odbył się VI Gminny Festiwal Dziecięcych Teatrzyków Bibliotecznych. Wspaniałe przedstawienia przygotowane przez osiem filii bibliotecznych zostały serdecznie przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność. Młodzi aktorzy z poszczególnych bibliotek kolejno przedstawili :
  • "Wyjeżdżamy na wakacje" - filia biblioteczna w Pomykowie
  • "Czerwony Kapturek" - filia biblioteczna w Kazanowie
  • "Opowieść o Mleczarce Emilce" - filia biblioteczna w Rogowie
  • "Esmeralda" - filia biblioteczna w Modliszewicach
  • "Kopciuszek" - filia biblioteczna w Sokołowie
  • "Lato" - filia biblioteczna w Dziebałtowie
  • "Pippi w szkole" - Filia dla dzieci Końskie
  • "Smutna Ziemia" - filia biblioteczna w Nieświniu
Zdjęcia