poniedziałek, 11 lipca 2011


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie ogłasza miejsko-gminny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ph. „SŁONECZNA STRONA – ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW”.

Zasady konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej – technika i format dowolne.

3. Zgłoszone prace konkursowe należy opisać imieniem i nazwiskiem, podać dokładny adres zamieszkania oraz nazwę szkoły i Filii bibliotecznej.

4. Prace należy dostarczyć lub przesłać do organizatora w terminie do dnia
20 sierpnia 2010 r. na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. Partyzantów 1

26 - 200 Końskie

5. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac
w poszczególnych kategoriach:
Kategoria I - uczniowie szkół podstawowych
Kategoria II - uczniowie gimnazjów

6. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodzone i wyróżnione prace
eksponowane będą na wystawie w Filii dla dzieci.

7. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 30 sierpnia br. w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Końskie.